dr hab. GRZEGORZ HAJDUK

KOMUNIKACJA

MARKETINGOWA

Od nauki do praktyki
i z powrotem

dr hab. GRZEGORZ HAJDUK

KOMUNIKACJA

MARKETINGOWA

Od nauki
do praktyki
i z powrotem

PROFIL ZAWODOWY

skrócony opis sylwetki

Profil zawodowy

skrócony opis sylwetki Grzegorz Hajduk

dr hab. Grzegorz Hajduk, profesor Uniwersytetu Rzeszowskiego, wykładowca w Katedrze Marketingu i Przedsiębiorczości UR. Prezes zarządu i Creative Director w agencji kreatywnej Huge Voice, Senior Business Consultant w Hugetech sp. z o.o., ekspert Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. 

Od ponad 20 lat zajmuje się komunikacją marketingową w jej praktycznych i teoretycznych aspektach. Autor i współautor strategii rozwojowych, marketingowych, strategii marki oraz public relations, Projektuje i realizuje ilościowe i jakościowe badania marketingowe, opracowuje analizy strategiczne dla firm i marek. Doradca do spraw brandingu i pozycjonowania marki. Prowadzi szkolenia i warsztaty z obszaru kształtowania wizerunku organizacji, wystąpień publicznych i autoprezentacji. Ekspert z zakresu pitchingu i prezentacji biznesowych, blisko współpracujący ze środowiskiem startupowym Polski Wschodniej.

OBSZARY AKTYWNOŚCI

OBSZARY AKTYWNOŚCI

MARKETING

Rozwój i wdrażanie koncepcji komunikacji marketingowej w oparciu o wyniki prowadzonych badań naukowych oraz  dorobek świata nauki

badaniA

Planowanie i realizacja badań rynkowych i marketingowych. Analizy strategiczne, raporty, ekspertyzy, diagnozy potencjału rynkowego.

SZKOLENIA

Prowadzenie warsztatów i szkoleń z zakresu budowania marki, kształtowania wizerunku, wystąpień publicznych, pitchingu

DORADZTWO

Konsulting w zakresie budowania wartości marki, zintegrowanej komunikacji firm z ich rynkowym otoczeniem, wystąpień publicznych

Zarządzanie komunikacją marketingową

INTEGRACJA | NOWE MEDIA | OUTSOURCING

Zarządzanie komunikacją marketingową

INTEGRACJA | NOWE MEDIA | OUTSOURCING

Zarządzanie komunikacją marketingową. Integracja, nowe media, outsourcing.

Komunikacja z otoczeniem rynkowym stała się ważnym obszarem aktywności marketingowej wielu współczesnych przedsiębiorstw. Na efekty komunikacji marketingowej istotny wpływ mają działania realizowane w kooperacji z agencjami oraz innymi firmami świadczącymi usługi marketingowe. Wraz ze wzrostem liczby podmiotów posługujących się zintegrowanymi kampaniami komunikacyjnymi coraz bardziej widoczna staje się potrzeba doskonalenia metod zarządzania komunikacją marketingową.

Podjęte w książce rozważania mają na celu wskazanie rozwiązań organizacyjnych i sposobów postępowania, które umożliwiają przedsiębiorstwom skuteczne prowadzenie dialogu z otoczeniem rynkowym. Ich rezultatem jest propozycja modelu koncepcyjnego wspierającego proces wyboru metody zarządzania komunikacją marketingową.

BLOG marketingowy

najnowsze wpisy

BLOG marketingowy

najnowsze wpisy

Outsourcing komunikacji marketingowej

Ciągłe doskonalenie kompetencji wewnętrznych służb odpowiedzialnych za działania marketingowe staje się coraz trudniejsze i bardziej kosztowne. Między innymi z tego względu sięga się po wsparcie ze strony wyspecjalizowanych podmiotów zewnętrznych.

Koncepcja zintegrowanej komunikacji marketingowej (IMC)

Wzrost poziomu zainteresowania komunikacją marketingową, zarówno wśród teoretyków jak i praktyków szeroko rozumianego świata biznesu, związany jest z ewolucyjną zmianą jaka nastąpiła pod koniec XX i na początku XXI wieku. Dynamiczny rozwój zakresu form i możliwości przekazywania informacji,...

Kształtowanie marki miejsca

Kształtowanie marki miejsca Polskie miasta, jak również inne jednostki osadnicze i terytorialne, coraz powszechniej sięgają po profesjonalne narzędzia z zakresu komunikacji marketingowej, dla osiągnięcia celów strategicznych związanych ze swoim rozwojem. Prowadzone działania komunikacyjne...

DOŚWIADCZENIE

wiedza, kompetencje, umiejętności

DOŚWIADCZENIE

wiedza, kompetencje, umiejętności

PUBLIKACJE NAUKOWE

Opracowanych strategii

Godzin szkoleń

LAT DOŚWIADCZENIA

PUBLIKACJe

monografie, rozdziały w książkach, artykuły naukowe

książka PR Grzegorz Hajduk

Grzegorz Hajduk, autor kilkudziesięciu artykułów naukowych poświęconych tematyce komunikacji marketingowej i public relations, współautor książek oraz redaktor publikacji wieloautorskich.

Ogólny obszar zainteresowań naukowych dotyczy zagadnień efektywności marketingu. Prowadzone badania empiryczne mają na celu zidentyfikowanie kryteriów doboru i ocenę efektów stosowania przez firmy, działań z zakresu komunikacji marketingowej.

Szczególne miejsce w obszarze rozważań naukowych, zajmują kwestie związane z kształtowaniem rynkowego wizerunku, budowaniem wartości marki oraz zintegrowanym komunikowaniem się firm z ich rynkowym otoczeniem.

miejsca w sieci

Profile w serwisach społecznościowych

RG ID Solar Acade FB Twitter Pinterest Mendeley Golden Line In

współpraCa

Funkcje w instytucjach i organizacjach oraz zaangażowanie w projekty

współpraCa

Funkcje w instytucjach i organizacjach oraz zaangażowanie w projekty

Wykładowca, pracownik naukowy i dydaktyczny w Katedrze Marketingu i Przedsiębiorczości na Wydziale Ekonomii UR 

Pomysłodawca i juror konkursu dla mówców organizowanego 0d 2012 roku na Uniwersytecie Rzeszowskim
Huge Voice logo

Prezes Zarządu i Dyrektor Kreatywny agencji kreatywnej Huge Voice

Właściciel i dyrektor zarządzający w agencji komunikacji marketingowej One Voice z siedzibą w Rzeszowie.  

Członek Rady Nadzorczej Klastra Firm Branży Kongresowo-Wystawienniczej z siedzibą w Rzeszowie

Trener i konsultant podmiotów działających w przestrzeni Podkarpackiej Koalicji Startupów INUP
Mentor i doradca firm skupionych w Podkarpackiej Przestrzeni Kreatywnej KWADRAT w Rzeszowie
Współzałożyciel i członek wspierający Uniwersyteckiego Centrum Cooworkingowego na Uniwersytecie Rzeszowskim

Trener, ekspert ds. budowania marki w ramach projektu
Akcelerator IDEA Global

Mentor i doradca inkubowanych firm oraz projektów. Przewodniczący kapituły w konkursach StartUp Mixer

Członek Honorowej Grupy Strategicznej Projektu Urban Lab Rzeszów

Senior business development consultant, ekspert ds. prezentacji biznesowych

Potrzebujesz wsparcia w zakresie komunikacji marketingowej?

Skontaktuj się