strategiczne podejście do biznesu
Doradztwo strategiczne w zakresie budowania wartości marki oraz zinegrowanego komunikowania się firm z ich rynkowym otoczeniem

Agencja ONE VOICE

Kompleksowe usługi agencji komunikacji marketingowej

usługi projektowania graficznego agencja komunikacji marketingowej

Projektowanie graficzne
i poligrafia

Projektujemy znaki graficzne, reklamy, materiały informacyjno-promocyjne, layouty, wraz z profesjonalnym składem DTP i pełną obsługą wydruku.

usługa projektowania stron i sklepów internetowych w agencji One Voice

Strony www
i sklepy internetowe

Projektujemy i obsługujemy oryginalne strony internetowe z systemem zarządzania treścią (CMS), dostosowane do wyświetlania na urządzeniach mobilnych.

Usługi kreowania wizerunku przez agencję One Voice

Social media marketing
i wizerunek w Internecie

Tworzymy i obsługujemy profile oraz strony firmowe w mediach społecznościowych dla firm, marek i osób. Wykorzystujemy nowoczesne narzędzia e-PR.

usługi agencji w zakresie content marketingu i tworzenia treści

Content marketing
i copywriting

Tworzymy treści oparte na kluczowych przesłaniach marki, do zastosowania na stronach internetowych, profilach, w materiałach reklamowych itp.

logo one voice

OPRACOWANIE STRATEGII

Strategie rozwojowe i marketingowe, startegie marki, programy komunikacji marketingowej, strategie public relations

1. BADANIA

Posiadam wieloletnie doświadczenie badawcze, dostęp do źródeł i bogatego instrumentarium oraz praktyczne doświadczenie we współpracy z instytutami i ośrodkami badawczymi. Dobieram metody, projektuję narzędzia badawcze wraz ze wskazaniem odpowiednich metod analizy danych.

2. ANALIZA

Wykonuję analizy z wykorzystaniem dostępnych danych wtórnych (desk research) oraz danych ze źródeł pierwotnych. Wykorzystuję powszechnie stosowane metody analizy strategicznej (PEST, SWOT, BCG i in.) oraz metody oparte na autorskiej metodologii, zweryfikowanej naukowo oraz w praktyce zarządzania organizacjami.

3. STRATEGIA

Readaguję oraz współredaguję dokumenty startegii, wytyczne i instrukcje dla zespołów wdrażających startegie. Przygotowuję oraz prowadzę prezentacje założeń strategii. Pomagam w doborze instrumentów wspomagających wdrożenie strategii.

4. WDROŻENIE

Prowadzę szkolenia z zakresu realizacji strategii i praktycznego wdrożenia jej zapisów. Zarządzam zespołami odpowiedzialnymi za wdrożenie startegii oraz wykonanie podporządkowanych jej zadań. Kontroluję i raportuję przebieg procesu wdrażania strategii.

KLIENCI

Firmy, organizacje i instytucje korzystające z usług doradztwa